Snel zoeken:
062 Flitsen uit het MattheŁsevangelie Mt 09:32-34 > nr. 559

Flitsen uit het MattheŁsevangelie
(MattheŁs 9 : 32 - 34)

Nog nooit voorgekomen

Er wordt een doofstomme man bij Jezus gebracht, die nog bezeten is door een demonische geest ook. Juist die geest maakt hem doof en stom. Die man lijdt niet zozeer onder een lichamelijke afwijking. De grote kwaal bestaat daarin dat hij de speelbal is van satan en zijn handlangers.
We vergeten in onze tijd maar al te veel dat er een geestelijke machtssfeer van satan is.
Zoals die man is elk mens doof voor de stem van God, zijn tong weigert de dienst om God de lof en eer te geven die Hem toekomt. En de diepere oorzaak ligt daarin dat elke zondaar in de greep van satan verkeert.
Jezus bevrijdt echter deze man, Hij alleen kan het. Is het wonder dat de mensen zeggen: 'Zo iets is nog nooit in IsraŽl voorgekomen'?
Wat Christus deed voor deze stomme wil Hij ook doen voor u. Om u te bevrijden van uw zonden. Om u te verlossen als prooi van satan. Om u te maken tot iemand die kan spreken van Gods grote genade en die Hem kan loven.
Daarom stierf Christus aan het kruis. Maar dan moet u ook Hem aanvaarden als Heiland. U moet erkennen dat Hij het oordeel voor u droeg.

Maar ....

Er zijn echter anderen die ook het wonder van de macht van Christus hebben gezien. Zij verblijden zich, zij eren Christus niet. Integendeel: het wonder kunnen ze niet ontkennen, maar ze willen niet erkennen dat Christus deze bevrijding heeft bewerkt door goddelijke macht.
Ze schrijven zijn daad aan satan zelf toe. Een dwaze uitvlucht. Haar ongeloof is altijd dwaas. Hoe kan satan zijn eigen rijk ondermijnen?
Er zijn heel wat verloste zondaars in deze wereld die stuk voor stuk een bewijs zijn van Gods bevrijdende macht. Sommigen van hen zijn gered uit de verslaving van drank of drugs. Anderen leidden vroeger een bandeloos leven. En in plaats hierin de macht van Christus en de reddende kracht van het evangelie te erkennen, schrijft men de bevrijding toe aan ongerijmde mogelijkheden, psychologische faktoren enz. Behoort u misschien tot deze "afwijzers". Bedenk dat "het evangelie een kracht van God is voor ieder die gelooft" (Rom. 1 : 16).