Snel zoeken:
063 Flitsen ui het MattheŁsevangelie Mt 09:35-38 > nr. 561

Flitsen ui het MattheŁsevangelie
(MattheŁs 9 : 35 - 38)

Aktiviteit
We lezen dat Jezus alle steden en dorpen doortrok om het evangelie van het ko~ninkrijk te prediken. Dat spreekt van een geweldige aktiviteit. Jezus Christus was begaan met het lot van zijn volk IsraŽl.
Zo is het ook nu. Al is de Here Jezus niet meer op aarde, wil dat niet zeggen dat hij vanuit de hemel werkeloos toeziet. Overal laat Hij het evangelie brengen, en daarbij ondersteunt Hij allen die hier op aarde "zijn grondpersoneel" vormen.
Heeft u van deze aktiviteit nog niets bespeurd? 'Wel, dit blaadje is er een blijk van. Want niet alleen mondeling, maar ook schriftelijk, en met moderne middelen wordt het evangelie gebracht. Ook aan u!

Ontferming
Waarom wordt het evangelie verspreid? Om zieltjes te winnen voor een of andere kerk of gro~ep? Nee! Om u uw geld uit de zak te kloppen? Nee! We lezen hier:
"Hij (Jezus Christus) was met ontferming bewogen over hen, omdat ze afgemat en verstrooid waren als schapen die geen herder hebben".

Zo is Hij ook bewogen over u. U wordt afgemat door de zonde. U is een verstrooid en verloren zondaar die van God is afgedwaald. U heeft een
Herder nodig. En Jezus Christus wil uw Herder wezen, die u bij de kudde brengt. Dat wil zeggen bij hen die ook schapen van die Herder zijn geworden. Bij de Gemeente of Kerk
Daarom stierf Hij aan het kruis. Zijn plaatsvervangend lijden en sterven was er voor nodig. Van u wordt alleen gevraagd in Hem te geloven en Hem te volgen.

De oogst is groot
En ieder die in het geloof tot Christus is gegaan mag de volgende verzen ter harte nemen:
'De oogst is wel groot, maar arbeiders zijn er weinig. Bidt daarom de Heer van de oogst, dat Hij arbeiders uitzende in zijn oogst".
Bent u al een bidder voor het heil van nog duizenden en miljoenen zondaren? Bidt u voor de zendelingen in de vreemde en de evangelisten in eigen land?
Vraagt u ook of de Heer meerderen voor die taak wil roepen?
Bent u zelf al een werker geworden? U kunt er mee beginnen dit blad door te geven. Dat is al wel de eenvoudigste taak om mee te beginnen!