Snel zoeken:
356 Genade

Genade

Een moeder smeekte Lodewijk XIV om genade voor haar zoon, die veroordeeld was.
De koning antwoordde: "Uw zoon verdient geen genade".
En de moeder antwoordde: "Sire, ik vraag niet om recht, ik vraag om genade".
Toen Lodewijk XIV zag, dat hij verslagen was door de smeekbede, stond hij haar verzoek toe.
Zoekt u als zondaar recht? Durft u dat aan?
Recht zegt: "Het loon der zonde is de dood".
Maar de genadegave van God is 't eeuwig leven door Jezus Christus.
Wat kiest u?