Snel zoeken:
121 Nadenkertje nr. 21 Scheiding Kerk en Staat

Nadenkertje 21

Wat betekent de scheiding tussen Kerk en Staat?

De uitdrukking ' scheiding tussen Kerk en Staat' is welbekend, maar wat houdt het in de praktijk in? Deze uitdrukking betekent dat de de Kerk haar beginselen niet aan de Staat mag opdringen en van de burgers mag eisen dat ze zich onderwerpen aan de beginselen en tradities die door de Kerk worden hooggehouden. Omgekeerd betekent het dat de Staat geen kerkelijke of ideologische beginselen aan haar burgers mag opleggen. Een paar voorbeelden om dit te verduidelijken zijn o.a. deze:
-De Kerk mag niet op grond van de Bijbel de handhaving van een zondagsrust door de Staat eisen op grond van het wettische voorschrift uit de Bijbel dat de mens zes dagen zal werken, maar de zevende dag zal rusten.
-Omgekeerd mag de Staat niet op grond van ideologische (atheÔstische )overwegingen aan de Kerk verbieden christelijke samenkomsten te houden.
Nog een ander voorbeeld: De Kerk mag van de Staat niet eisen dat ze op grond van Gods voorschrift in Gn 9:5,6 over het doden van iemand die het bloed van een ander vergoten heeft, de doodstraf zal invoeren. Of een regering besluit op andere gronden de doodstraf in te voeren en toe te passen is een andere zaak.
Nog een voorbeeld dat een aantal jaren terug in ons land gespeeld heeft: in een streng calvinistisch dorp bepaalde de plaatselijke overheid met een beroep op de Bijbel dat het zwembad zondags gesloten moest zijn. Dat riep landelijk een geweldige weerstand op. Ik herinner me dat Ten Cate o.a. in een landelijk dagblad daarop reageerde in de trant van: 'Wij niet-christenen dwingen de christenen niet om op zondag te gaan zwemmen, maar de christenen willen ons wel verhinderen om op zondag een zwembad te bezoeken'.
Het belang van dit nadenkertje is dat christen-politici niet van de staat of van een plaatselijke gemeente mogen eisen dat deze aan de burgers voorschrijven waar deze politici zich voor hun geweten persoonlijk menen te moeten houden.
Dit ligt anders in die landen waar men de scheiding tussen Kerk en Staat niet kent. Ik denk dan aan landen waar bijv. de Islam staatsgodsdienst. Daar willen vele moslims de sharia (het islamitisch strafrecht stelsel) als strafwet invoeren.