Snel zoeken:
123 Nadenkertje nr. 23 De man Gods uit Juda

1-Koningen 13
Nadenkertje nr. 23

De geschiedenis van de man Gods uit Juda die Jerobeam het oordeel moest aanzeggen, mag nog wel in een aantal punten toegelicht worden (zie 1 Kn 13: 1-34).
Het gaat om een man Gods. Die term houdt in dat het iemand betreft die openstaat voor het woord van God en die bereid is naar dat woord te handelen. Hier is een verwijzing naar 2 Tm 3:17 wel op zijn plaats, waar gesproken wordt over de mens Godsdie tot alle werk Gods ten volle is toegerust.

Deze man Gods wordt in vs 23 een profeet genoemd. Daarbij gaat het minder expleciet om iemand die ook daadwerkelijk Gods woord spreekt en daarnaar handelt. Een profeet kan falen, ja, kan zelfs een valse profeet zijn. Lees hierbij Dt 13: 1-5 en 18: 20-22. De oude profeet uit Bethel was zo'n falende, ontrouwe profeet.

Aan de man Gods gaf God een paar bevelen die niet mis te verstaan waren: hij mocht op zijn tocht in het tienstammenrijk nergens brood eten of water drinken en niet terugkeren langs de weg die hij gekomen was. Dat hij niet terug mocht keren op de weg die hij gekomen was, duidt erop dat God op zijn boodschap niet zou terugkomen. Het oordeel dat God liet aankondigen stond vast, Hij zou er niet op terugkomen. Die zinvolle woorden moet de man Gods goed bedenken. Zou God dan namelijk wel terugkomen op zijn bevel om in het land van Jerobeam niet te eten of te drinken?

Als de man Gods zijn missie heeft voltooit en het aanbod van Jerobeam om bij hem te komen heeft afgeslagen met een beroep op het bevel van God en hij ook een andere terugweg heeft gekozen(vs 9, 10) komt er een tweede verleiding op hem af in de persoon van de oude profeet. Als deze van de situatie op de hoogte is gesteld door zijn zonen die kennelijk wel naar de afvallige offerdienst van Jerobeam zijn gegaan gaat hij de man Gods achterna en nodigt hem uit bij hem te komen eten. Daarbij liegt hij hem voor dat hij een woord van God heeft dat tegengesteld is aan de boodschap die de man Gods eerder ontvangen heeft.
De man Gods bezwijkt voor deze verleiding met alle funeste gevolgen van dien.
Twee dingen zijn hierbij van belang. Hoe komt het dat de man Gods voor deze verleiding ten val komt en wat is het motief van de oude profeet om de man Gods te laten vallen. Hierover meer in nadenkertje 24.