Snel zoeken:
De kennis zal vermeerderen

DaniŽl 12:4
Iemand schreef mij het volgende: ik heb eens gehoord dat in de 'eindtijd' de kennis zal vermeerderen. Klopt dat? En waar staat dat?

Om met het laatste deel van de vraag te beginnen: deze uitdrukking is een bijbels gegeven en ze staat opgetekend in Dan. 12:4. De vraag is nu wat deze uitspraak betekent. Er zijn twee opvattingen en wel a.) dat de wetenschappelijke kennis van de mens zal toenemen ( een vrij willekeurige uitleg) en b.) dat de geestelijke kennis (van het volk van God) zal toenemen. Zo wordt het woord kennis in de Bijbel het meest gebruikt.
Zij die verklaring a.) voorstaan zien in het toenemen van de wetenschappelijk kennis van de mens een vervulling van dit woord en zien in het toenemen van de menselijke kennis een teken van de eindtijd. Nu is de kennis van de mens geweldig toegenomen in de laatste jaren. Denk er eens aan dat de mens in staat was een capsule op de maan te laten landen. Dat was alleen maar mogelijk doordat de kennis van de mens geweldig is toegenomen. Dit laatste is natuurlijk waar, maar het is wel de vraag of het in dit vers om wetenschappelijke kennis gaat. Voor velen (met mij) is dat geen vraag. Ze wijzen deze gedachte absoluut af en stellen dat het gaat om de geestelijke kennis van het volk van God die in de eindtijd zal toenemen (en toegenomen is). Bij die kennis moeten we dan denken aan de toename van de kennis van het profetisch woord. We moeten denken aan de kennis aangaande de opname van de Gemeente), aangaande de tijd van de grote Verdukking; de toekomst van het volk IsraŽl; de komst van Christus om zijn koninkrijk op te richten, het duizendjarig rijk, enz.
In de laatste honderdvijftig jaar zijn er heel veel boeken geschreven die op deze onderwerpen een duidelijk licht laten schijnen (zie ook op mijn website de artikelen over de toekomst en over IsraŽl) en die zich in de belangstelling van vele gelovigen mogen verheugen.

P.S.Het woord kennis komt vaak in de Schrift voor en dan bijna altijd in de zin van kennis van geestelijke zaken, kennis van het woord van God.