Snel zoeken:
Nelsons laatste woorden

Dr. Ferguson vertelt met welke woorden generaal Nelson stierf. Deze Engelse held die de slag bij Trafalgar won werd dodelijk gewond terwijl hij op het achterdek van zijn schip stond.
Toen men hem even later vertelde dat de zeeslag de eer van de Engelse vlag had gered blies hij de laatste adem uit met de woorden: 'God zij dank! Ik heb mijn plicht gedaan!'.
Als wij als christenen getrouw zijn tot de dood dan is de kroon van de overwinning ook ons deel.