Snel zoeken:
073 b Flitsen uit het Matth. evangelie Mt 11:12-15 > nr. 574b

Flitsen uit het MattheŁsevangeiie
(MattheŁs 11 : 12 - 15)

Met geweld.... ?
Wilt u een paar voorbeelden uit de bijbel geven van mensen die "geweld" moesten gebruiken om het heil bij Christus te ontvangen?
Daar heb je ZacheŁs. Vanwege de mensen kon hij Christus niet zien, en hij schaamde zich om zo maar dwars door de menigte heen naar Jezus toe te gaan. Liet hij zich daardoor echter afschrikken? Nee, hij leverde een geestelijke strijd. Hij liep vooruit en liet de mensen voor wat ze waren. Hij nam de moeite om in de vijgeboom te klimmen, en zo ging hij "met geweld" binnen.
Ginds loopt de vrouw die al twaalf jaar ziek is. Ze heeft van Jezus gehoord, maar wat een mensenmenigte staat er om Christus heen! Ze moet "ellebogenwerk" verrichten om tenslotte de zoom van zijn kleed aan te raken. Maar ze doet het en gaat "met geweld" binnen '
Kent u die blinde daar aan de kant van de weg? Het is BartimeŁs! Als hij hoort dat Jezus van Nazareth er aan komt, begint hij te, schreeuwen: 'Zoon van David, ontferm U over mij!' De mensen roepen hem toe, dat hij op moet houden met dat geschreeuw. Maar hij trekt er zich niets van aan en roept nog harder. Oo~k hij pleegt geweld om het heil te ontvangen.
Zo moet ook u "geweld" gebruiken. U schaamt zich voor uw familie om Christen te worden en Jezus Christus als Heiland aan te nemen? Dan zult u met geweld u moeten "losscheuren" en alle bedenkingen aan de kant moeten zetten, anders gaat de hemel niet voor u open.
Uw vrienden vinden het Christelijk geloof maar een ouderwetse en onweten- schappelijke zaak, en diep in uw hart geeft u hen gelijk. In dat geval zult u uw vrienden met al hun zogenaamde wetenschappelijke bewijzen moeten laten praten. U heeft dan "geweld" (in weerlegging van hun opvatting) nodig. Heeft u dat geweld al gebruikt? Of laat u zich verhinderen, met alle ernstige gevolgen vandien?