Snel zoeken:
Waar God op let bij het gebed

T. Brooks heeft indertijd een paar belangrijke dingen over het gebed gezegd. Hij merkt dit op:
God let niet op de mooie woordkeus van je gebeden;
ook niet op de prachtige vorm waarin je ze giet;
evenmin op de perfecte indeling ervan;
noch op de logica die erin doorklinkt of
op de methodiek die eruit spreekt,
maar op de ernst waarmee ze uitgesproken zijn.