Snel zoeken:
Mozes heeft toch maar een schoonvader gehad?

Exodus 2:18
Betreft: Ex.2: 18; 3: 1; 4: 18

Vraag:
Mozes heeft toch maar een schoonvader gehad?
Waarom dan drie namen voor die man?

Antwoord:
We weten uit de Bijbel, dat de mensen in de oude tijd soms meerdere namen droegen, waarmee ze ook aangesproken werden.
Zo weten we dat de discipel Simon, de broer van Andreas, ook Petrus (Grieks) of Cephas (Aramees) heette.
De metgezel van Paulus en Barnabas op de eerste zendingsreis was Johannes, maar die heette ook Markus. En Barnabas heette eigenlijk Jozef (Hd.4: 36).
Het komt ook voor dat we denken met twee namen te doen te hebben, terwijl een van de twee een titel is. Dat is waarschijnlijk hier het geval. Rehuel ('vriend van God') heeft dan als titel Jethro ('voorrang, vorst, sjeik').
Verder is er verschil in schrijfwijze van dezelfde naam. Dat komt omdat in het oude Hebreeuws geen klinkers werden geschreven. De naam van Jethro staat dus zo weergegeven: Jt(h)r en je kunt dat lezen als Jet(h)er, maar ook als Jet(h)ro.
Overigens heeft Mozes meer dan een schoonvader gehad, want hij is later getrouwd met een Ethiopische vrouw. Of de vader van die vrouw nog leefde weten we niet. Evenmin of Zippora, zijn eerste vrouw nog leefde op dat moment. Zie voor deze tweede vrouw Nm.12: 1.