Snel zoeken:
Mozes een spraakgebrek

Exodus 4:10
Betreft: Ex. 4: 10 ( )

Vraag:
U concludeert uit Ex.4: 10 dat Mozes een spraakgebrek had, maar is die conclusie niet wat te voorbarig. Ziet het er niet op dat Mozes niet zo vrijmoedig was in het spreken? Het komt toch meer voor dat een uitspraak niet zo letterlijk bedoeld is.

Antwoord:
Mozes zegt, dat hij geen man van het woord is (Ex. 4: 10) en dat hij slecht ter tale is (Ex. 5: 11, 29). Als er niet meer stond dan dat, zouden we kunnen concluderen dat hij niet zo'n vlotte spreker was.
Er staat echter in vers 10 dat hij zwaar van mond en zwaar van tong was. Dat is wel wat anders als: niet zo'n woordenstroom tot je beschikking hebben. Nu kunnen zulke woorden een figuurlijke betekenis hebben, maar daar mogen we niet vanuit gaan. We moeten altijd eerst afgaan op de directe betekenis. Alleen als we kunnen aantonen dat een bepaalde uitdrukking figuurlijk bedoeld is of niet al te letterlijk genomen behoeft te worden, mogen we naar een alternatieve betekenis zoeken. We moeten echter altijd eerst op de directe betekenis afgaan. Welnu, Mozes zegt iets van zijn mond en van zijn tong en we moeten er dan ook van uit gaan dat daar zijn handicap zat. Zo kom ik dus op een spraakgebrek, bijv. stotteren.
Dat we het in die richting moeten zoeken, blijkt ook uit het antwoord van God. De Here God spreekt namelijk (vers 11) niet over psychische problemen, maar over lichaamsgebreken. Dat ondersteunt dus de gedachte dat het om een lichamelijke handicap gaat.
Overigens is bijbeluitleg natuurlijk niet een zaak van mathematiek. Je kunt een uitleg haast nooit letterlijk, als het ware mathematisch, 'bewijzen'. Je kunt er alleen argumenten voor aanvoeren. Dat heb ik dan in deze beantwoording proberen te doen.