Snel zoeken:
Heeft Mozes de boeken gedicteerd?

Exodus 4:16
Betreft: Ex.4: 16,17

Vraag:
Mozes zal niet tot het volk spreken, maar Aäron: kan het dan ook zijn dat Mozes de boeken van Mozes gedicteerd heeft en een ander het gedicteerde opschreef. Ik vind het moeilijk te aanvaarden, dat bepaalde stukken later aan de Pentateuch zijn toegevoegd. Alles is toch door Gods Geest ingegeven?!

Antwoord:
Het is heel goed mogelijk, dat Mozes zijn boeken - net als Paulus later zijn brieven (grotendeels) - gedicteerd heeft. Dat doet aan zijn auteurschap niets af of toe.
Het is erg moeilijk aanvaardbaar, dat Mozes alles betreffende zijn dood 'bij vooruitzien' zou hebben opgeschreven. Het is veel aannemelijker, dat b.v. Jozua dat opgetekend heeft.
Dit staat de inspiratie van het geheel beslist niet in de weg, wij gaan er vanuit dat ook deze toevoegingen door Gods Geest ingegeven zijn. Het 'alle Schift is van God ingegeven' geldt voor de hele Bijbel, ook voor de hierboven bedoelde toevoegingen.