Snel zoeken:
Doet satan nu ook nog zulke wonderen?

Exodus 7:12
Betreft: Ex. 7: 12

Vraag:
Doet satan nu ook nog zulke wonderen als hier beschreven staan? Wat denkt u van goeroes die uit het niets een banaan doen ontstaan of van TM seances waarbij men de zwaartekracht overwint?

Antwoord:
We moeten de macht van satan niet onderschatten en ook niet overschatten. Bijna alles wat er in onze tijd aan wonderen geschiedt is bedrog. Onderzoeken bij TM seances wezen uit dat men niet werkelijk zweefde. Bij zulke goeroe-prestaties hebben we naar mijn gedachte met handige goochelaars te doen.
Dat wil echter niet zeggen dat Satan niet tot het doen van wonderen in staat is. Eigenlijk moeten we dat anders zeggen en wel zo: God kan Satan de mogelijkheid geven om wonderen te doen. Het is ermee als met de macht van Pilatus tegen wie de Heer zei: 'Gij zoudt geen macht tegen Mij hebben als het u niet van Boven gegeven was' (Jh. 19: 11). Als de tovenaars in Egypte zo'n wondermacht uitoefenen dat laat God dat toe om aan te tonen dat Hij uiteindelijk de Machtige is.
Van daadwerkelijke wonderen van satan in deze tijd, weet ik geen voorbeeld. De Schrift laat echter zien dat er in de tijd van de antichrist wel zulke wonderen door de Boze zullen worden verricht. Van de antichrist of de mens van de zonde, staat in 2Th. 2: 8,9 dat zijn komst is naar de werking van de satan met allerlei krachten, tekenen en bedrieglijke wonderen'. Andere vertalingen hebben: 'wonderen der leugen', d.w.z. het zijn wonderen, maar ze dienen om de leugen te propageren. Zie als contrast Hd. 2: 22 waar gesproken wordt over de wonderen die de Heer deed. Dat waren wonderen die de waarheid dienden.
In Op 13: : 12-15 wordt opnieuw over het optreden van de antichrist geschreven en over wonderen en tekenen die hij doet. Let er op dat er staat: 'en het werd hem gegeven'.