Snel zoeken:
Zijn deze verzen met elkaar in tegenspraak?

Exodus 9:6
Betreft: Ex.9: 6 <> 9: 10,20

Vraag: Deze verzen zijn o.i. met elkaar in tegenspraak
(zie ook 11: 5; 12: 29; 13: 15)

Antwoord:
Er zijn twee verklaringen mogelijk. De eerste is dat het volgens vers 3 gaat om het vee in het veld. Daarvoor kan steun gevonden in vers 20. De tweede verklaring is, dat het woord 'al' en 'alles' niet altijd zo absoluut bedoeld zijn. Dat geldt voor het gewone spraakgebruik; niet voor wetenschappelijk of juridisch spraakgebruik. W e kennen dat ook in onze eigen taal. We drukken ons dan niet wetenschappelijk exact uit. Vaak kom je bijvoorbeeld de uitdrukking tegen: 'niets is duidelijker dan dat...' of 'ik heb je dat al duizend keer gezegd'. We gebruiken dan een zogenaamde 'hyperbool' d.w.z. om indruk bij de hoorder te bewerken, drukken we ons sterker uit dan wat er in werkelijkheid aan de hand is.
Een bijbels voorbeeld dat kan helpen dit te verduidelijken is 1Ko. 0: 23: 'Alles is geoorloofd, maar niet alles is nuttig' . Het woord 'alles' is hier niet absoluut bedoeld, want dan zouden zonden ons ook geoorloofd zijn.
Nog sprekender is Gn.31: 1 waar de zonen van Laban zeggen dat Jakob zich alles heeft toegeŽigend wat van Laban was.
Het woord 'al' of 'alles' geeft dan de zin van ' heel veel'. Zo zal dat in Gn. 9: 6 ook bedoeld zijn.