Snel zoeken:
Hoe sprak God tot Mozes? Is dit inspiratie?

Exodus 11:1
Betreft: Ex.11: 1

Vraag:
Hoe sprak God tot Mozes? Is dit inspiratie?

Antwoord:
Het spreken van de Heer tot Mozes kan zo geweest zijn, dat Mozes letterlijk de stem van de Heer gehoord heeft, zoals het volk dat ook deed (Dt.4: 12).
Zo heeft ook bijvoorbeeld SamuŽl de stem des Heren van buitenaf gehoord.
Noodzakelijk is dat echter niet.
God kan ook 'innerlijk' tot hem gesproken hebben door een bepaalde overtuiging in zijn gemoed te bewerken. In beide gevallen heb je niet met inspiratie maar met openbaring te maken.
Inspiratie komt te pas bij de mededeling van dat wat God geopenbaard heeft. Het betekent dat God door Zijn Geest iemand leidt bij het weergeven van wat God aan die persoon geopenbaard heeft (Lees 1 Ko 2: 10-15).