Snel zoeken:
Uitgeroeid worden

Exodus 12:19
Betreft: Ex.12: 19

Vraag:
Betekent de uitdrukking 'uitgeroeid worden' dat zo iemand gedood werd? Of werd hij uitgestoten uit het volksverband?

Antwoord:
Met uitroeien van een persoon is ter dood brengen bedoeld. Dit blijkt o.a. uit Ex.31: 14 waar de beide woorden als synoniem worden gebruikt.
Het Hebreeuwse woord voor uitroeien in Ex.31: 14 is hetzelfde als dat in ons vers (Zie ook Dn.9: 26).
Voor uitstoten uit familie- of stamverband worden andere woorden gebruikt. Het Nederlands heeft het woord uitstoten bijvoorbeeld in Ri.11: 2.
Als in Ex.12: 19 dezelfde handeling bedoeld was, zou dat met uitstoten weergegeven zijn en niet met uitroeien.