Snel zoeken:
Alleen jongens en geen meisjes?

Exodus 13:1
Betreft: Ex.13: 1

Vraag:
Waarop baseert u dat onder 'eerstgeboren' alleen jongens worden verstaan en geen meisjes?

Antwoord:
Dat blijkt uit verschillende tekstplaatsten. Zo lezen we in Ex.13: 13 dat het voorschrift om de eerstgeboren dieren de Heer te wijden, alleen de mannelijke dieren betreft. In Ex.22: 29 is duidelijk sprake over de eerstgeborenen 'van uw zonen'. (Zie ook Ex.34: 19).
Vergelijk ook Nm.3: 12, 13 dat enkel over eerstgeborenen spreekt met vers 15, 34, 39, 40 en 41 waar we uitdrukkelijk de vermelding van het 'mannelijk' geslacht vinden.
De kwestie is eenvoudig deze, dat God als een scheppingsinstelling aan man en vrouw een verschillende positie heeft gegeven.