Snel zoeken:
Waarom doodt God mensen

Exodus 20:16
Betreft: Ex. 20: 16

Vraag:
In de tien geboden staat dat we niet mogen doden, maar waarom doodt God dan zelf wel mensen of geeft Hij opdracht om dat te doen.

Antwoord:
Het gebod in de wet betreft het doodslaan in de zin zoals Ka´n dat deed met zijn broer Abel. Het gebod heeft geen betrekking op:
a.de doodstraf (vergelijk Dt. 13: 9; Hd. 25: 11,25) en
b.doden in oorlogstijd (vergelijk (vergelijk 1Kn. 2: 5).
Dit laatste wil niet zeggen, dat oorlog op zichzelf geen ernstige zaak is, maar als er in gevecht gedood wordt, dan is dat niet hetzelfde als doodslaan in de zin zoals Ka´n e.d. gedaan hebben.