Snel zoeken:
Is het rechtvaardig kinderen te straffen voor de zonden van de vaderen?

Exodus 20:5
Betreft: Ex 20: 5

Vraag:
Is het rechtvaardig kinderen te straffen voor de zonden van de vaderen? Gaan 'moederen' altijd vrijuit?

Antwoord:
God straft nooit zo maar de kinderen voor de zonden van de vaderen. In de wet staat namelijk dat de vaders niet om de zonden van de kinderen en de kinderen niet om de zonden van de vaders gedood mogen worden (zie Dt. 24: 16; 2Kr. 25: 4; Ez. 18: 20).
Let er dan ook op, dat in Ex. 20: 5 niet over 'vader' in het enkelvoud en niet alleen over directe vaders, maar over 'vaderen' gesproken wordt. Het betreft niet alleen de directe vader, maar ook de grootvader, enz. Het gaat erom dat de zonden van de (voor)vaderen bezocht worden aan hun kinderen, d.w.z. aan hun nageslacht. Maar let op wat er bij staat: van 'hen die Mij haten'. Met andere woorden: als de nazaten wandelen in de zonden van de voorvaderen, dan worden hun zonden ook aan hen bezocht. Zie hierbij: Mt. 23: 34,35. Daar zie je dat dit beginsel ook in figuurlijke zin opgaat. Hoewel de Joden niet van KaÔn afstammen zal het bloed van Abel toch ook van hun hand geŽist worden, ze zijn namelijk geestelijk nageslacht van KaÔn die zijn broer vermoordde. Zo hebben zij hun 'broeder', Jezus Christus vermoord.
Zoals in de term 'broeders' heel vaak ook de 'zusters' begrepen zijn, zo is dat hier met 'vaders' het geval. In de 'vaderen' is het hele voorgeslacht begrepen dus ook de 'moederen'. De man wordt echter gezien als de eerst verantwoordelijke en daarom wordt er over 'de vaders' gesproken. De mannen staan trouwens ook verantwoordelijk voor wat hun vrouwen doen (vgl. Jr. 44: 15).