Snel zoeken:
Over oog voor/om oog

Exodus 21:24
Betreft: Ex. 21: 24; Mt 5: 38

Vraag:
Waarom wordt in Ex. 21: 24 gesproken over oog voor oog en in Mt 5: 38 over oog om oog.

Antwoord:
De beide uitdrukkingen betekenen precies hetzelfde, het is alleen een klein verschil in taalgebruik. Je kunt het zo zeggen: Voor het oog dat men bij een ander kapotgeslagen heeft, moet men zijn eigen oog missen. Wat iemand een ander aandoet, wordt hemzelf als straf aangedaan.
Bij oog om oog is het als het ware stuivertje wisselen: jij slaat een oog kapot, nu wordt jouw oog verminkt.
Dezelfde tekst komt in het Oude Testament voor in Lv. 24: 20 en Dt. 19: 21. In de eerste van die twee is net als in Ex 21: 24 het woordje voor gebruikt, in de laatste het woordje om .
Zo kennen wij ook uitdrukkingen die precies hetzelfde betekenen hoewel ze verschillend woordgebruik kennen. Denk maar aan het woordje 'hoewel' in deze laatste zin, in de plaats daarvan had net zo goed 'ofschoon' gebruikt kunnen worden.