Snel zoeken:
Waarom kreeg God berouw?

Exodus 32:14
Betreft: Ex. 32: 14 i.v.m. Rm. 9: 14,15

Vraag:
Waarom kreeg God na de voorbede van Mozes berouw van het oordeel dat Hij over IsraŽl aangekondigd had (Ex. 32: 14)? Waarom is God in dit geval soeverein?

Antwoord:
God is een barmhartig God. Hij oordeelt niet graag. Als er erkenning van schuld plaats vindt of als er voorbede gedaan wordt, dan wil God graag vergeven en het oordeel afwenden (Zie Jn 4; Jr. 18: 7,8).
In dit geval deed God het op de voorbede van Mozes en om Zijn trouw aan Abraham, Izašk en Jakob (zie Ex. 32: 13).
God is soeverein, dat betekent: Hij is vrijmachtig te doen en te laten wat Hij wil. Hij had IsraŽl kunnen verdelgen. Hij wordt niet gedwongen door de voorbede van Mozes. Hij bepaalt Zelf wat Hij doet. In dit geval verkiest Hij IsraŽl barmhartig te zijn.
Dat is de les die Paulus in Rm. 9 naar voren brengt. De Joden meenden rechten te hebben, maar die hadden ze niet. Ze hadden aan het begin van hun geschiedenis als volk na de uittocht al alles verspeeld. Dat ze als volk bleven bestaan hadden ze aan de barmhartigheid van God te danken. Welnu, zo goed als God vrijmachtig was om aan IsraŽl barmhartigheid te bewijzen, zo goed is God vrijmachtig om aan de heidenen zijn erbarming te betonen. Dat is namelijk de grote les van Rm. 9. Daarom gaat het in dat hoofdstuk.