Snel zoeken:
Voor heidenen of alleen voor een IsraŽliet?

Exodus 33:11
Betreft: Ex 33: 11

Vraag:
Geldt dit woord ook voor de heidenen of alleen voor een IsraŽliet?

Antwoord:
EzechiŽl is tot wachter over het huis van IsraŽl aangesteld (vs 7). De boodschap is dus in eerste instantie voor IsraŽl bedoeld. De bewoordingen zijn echter zo algemeen gesteld: 'goddeloze' en niet 'de goddeloze in IsraŽl' dat wij - in het licht van het Nieuwe Testament
mogen zeggen dat God het niet tot IsraŽl beperkt.
In het NT. wordt het echter uitdrukkelijk vermeld: zie o.a. 1Tm.2: 3-6.
Maar ook in het OT klinkt het al door dat God zich ook ontfermen wil over de heidenen of volken, zie Js. 49: 6.