Snel zoeken:
006 Bidden

EfeziŽrs 6:18
BIDDEN denk erbij aan Ef. 6:18a

Algemeen: Bidden is je als nietig, afhankelijk schepsel wenden tot God, de Algenoegzame, Soevereine Schepper van hemel en aarde om Hem iets te vragen.

Voor Christenen: Je wenden als kind tot je hemelse Vader. Of ook: met God bij praten'

Eerste Gebed: 'O God wees mij, zondaar genadig' (Lk 18:13)
van een mens Redding op grond van werk van de Here Jezus.

Noodzaak van gebed Niet voor God, maar voor ons. Noodzaak van afhankrelijkheid beseffen.
Ademhaling van de ziel.

Bidden is niet 'gebeden opzeggen'', helemaal niet gebedstrommels gebruiken of een hetzelfde als rozenkrans. Denk aan Saulus :'Zie, hij bidt' (Hd 9:11). Een gebed uit zijn hart. Bidden is: een levenshouding; nogmaals : bijpraten met God.

Discipelen voelden noodzaak: Heer, leer ons bidden (Lk 11:1-13)
Niet: leer ons een gebed.

Verhoring toegezegd Ps. 37:5; 50:15; 55:23; 65:3.
niet altijd zoals wij bidden: brood, maar wat voor brood, dat maakt God uit.

Hoe bidden we?
Houding innerlijk > afhankelijk, vertrouwend, vrijmoedig
Houding uiterlijk > staand, geknield, ter aarde gebogen.
houdinge maakt niet uit als het maar een eerbiedig ihouding is Geen omhaal van woorden; geen preek of iets dergelijks.
Enkel woord kam voldoende zijn:
denk aan woord v.d. discipelen: (1) Ze hebben geen wijn'; (2)'Die u liefhebt is ziek' (3)Ze zeiden het aan Jezus.
Niet vaag-: Een vrouw vraagt in een winkel ook niet: Geef me een tas vol levensmiddelen. Zie 1 Kr. 4:9,10; Gideon, Elia, enz.
In overeenstemming met of in afhankelijkheid van DE HEILIGE GEEST

Wanneer?
Ten allen tijde, nooit te vaak, vgl. Ps. 55:18; Dn 6:11

Waar? Overal: binnenkamer (privegebed);
openlijk-eten-Jezus Christus, Paulus >Mt 14:18; Hd 27: 35
Schietgebed- Nehemia voor de koning > Nh 2:4 ctr.1:14
In strijd-Josafath >2 JKr 18:31; 20:3-12

Waarom?
God weet toch wat we nodig hebben- 'Eer zij roepen zal ik antwoorden'-
waarom dan nog roepen? We hoeven de noodzaak niet te begrijpen om die toch te beseffen. God weet de noodzaak.
Daniel bad na 70j. hoewel hij Schrift kende en daarop kon afgaan
Jezus Christus bad voortdurend: zie de vele malen die in Lukas vermeld worden; vgl. Hb 5:7; denk aan Mk. 14: 32-42; Lk. 22:39-46. Als Hij het belang van het bidden beseft dan moeten wij dat toch zeker ook!
Genoemd na wapenrusting in Ef. 6. Dus belangrijk!


Macht van het gebed
We zien die bij: pad door Jordaan; vuur uit de hemel op de Karmel, daarna na drie en halfjaar> regen, voedsel voor 5000 mensen!!

Geestelijke gevolg
Er is geestelijke groei door gebed; geestelijke teruggang door nalaten van het bidden.
Uitspraak: iemand is all innerlijk gevallen, voordat hij openlijk valt (1 Jh 3:18)
Gebed doet zonde te niet of anders doet zonde gebed te niet.
Moody: dwaasheid te menen Gods werk te kunnen doen, zonder Gods kracht.

Verhinderingen voor verhoring
Het gebed is
- (nog) niet in overeenstemming met Gods raad, zie Mt 15: 21-28
- niet naar Gods wil-1 Jh. 5
- niet in Jezus' naam-Jh 14:13,14; 15:5-7; 16:23
- niet in de Heilige Geest-Jd: 20
- niet volhardend-Lk11:5-8; 18:1vv; Ef 6:18.
- niet in geloof-Jk 1:6; Mk11:22,24; Mt.21:22; Hb 11: 6
- er zijn verkeerde bedoelingen-Jk 4:2; Ps 66:18
- er zijn verkeerde verhoudingen-1Pt 3:7