Snel zoeken:
c Vergeven en vergeten

VERGEVING: illustratie Luk. 7:36-50

Wij hebben vergeving nodig
We zijn van God afgeweken. We zijn zondaars van aard. We hebben gezondigd. Rom. 3:10, 12, 22, 23.

God wil vergeven. Hij is een vergevend God
'Gij zijt een God van vergeving' Neh. 9:17;
'Bij de HERE, onze God is barmhartigheid en vergeving' Dan. 9:9;
'Wie is een God als Gij, de ongerechtigheid vergeeft' Micha 7:18.

God kan vergeven
Niet vanzelfsprekend, zie Ex. 23:7; 34:7;
Zonder bloedstorting is er geen vergeving zie Hebr. 9:22;
Christus stortte zijn bloed zie Matt. 26:28;
In Leviticus genoemd i.v.m. de offers Lev. 4:20.

Christus vergaf al tijdens zijn leven
Verlamde vier vrienden Matt. 9:2; Mark. 2:5, 10;
Zondares Luk. 7:47, 48.

Opdracht tot prediking na het kruis Luk. 24:47

Discipelen predikten het
Voorwaarde: bekering Hand. 2:38; 3:19.

Ieder die gelooft bezit vergeving
Ef. 1:7; 4:32; Kol. 1:14; 2:13; 3:13, vgl. 1 Joh. 2:12.

TweeŽrlei vergeving
- Als zondaars vergeving van God - eeuwigheid - voorwaarde bekering;
- Als kinderen vergeving van de Vader - gemeenschap - voorwaarde belijdenis 1 Joh. 1:9; Na zondige wandel van de gelovige - inkeer Luk. 22:32.

Kenmerken van Gods vergeving
- Alle zonden - Ps. 103:3 (Matt. 12:31);
- Altijd weer - Jes. 55:7; Matt. 18:21, 22; Luk. 17:4;
- Graag, van harte - Ps. 86:5 (vgl. Matt. 18:35);
- Voor altijd - Jer. 31:34.

Illustrerende vergelijkingen van gedenkt ze niet meer d.i:
Brengt ze niet meer in rekening
- Zo ver het Oosten is van het Westen, - niet van N naar Z Ps. 103:12;
- Achter uw rug geworpen, - God keert zich niet om Jes. 38:17;
- Weggevaagd als een nevel/wolk, - Geen condensatie Jes. 44:22;
- In diepten der zee - Verboden te vissen Micha 7:19.

Wij behoren te vergeven
Zoals God ons vergeven heeft - Ef. 4:32; Kol. 3:13.

'Vergeten' Anecdote van man die op zijn ziekbed zijn broer tenslotte vergaf, maar zei toen die wegging: 'Maar als ik beter wordt geldt het niet'.