Snel zoeken:
c Vervuld met de Geest - vol van de Geest

Vervuld met de Geest ziet op werk dat ze doen, wordt herhaald. Vol van de Geest ziet meer op blijvende toestand.

Gevallen in OT van vervuld zijn.

Ex. 31:3; 35:30 Bezaleel ('in schaduw Gods') - bouwer van de tabernakel en Aholiab ('tent van de Vader').

Gevallen in NT voor de Pinksterdag

Luk. 1:41 Elizabeth ('God heeft gezworen') - zie wat ze zegt;
Luk. 1:67 Zacharia ('De Heer gedenkt') - profeteert-lofzang;
Luk. 1:15 Johannes ('De Heer is genadig') de Doper - van jeugd af - dienst;

Gevallen na de Pinksterdag

Hand. 2:4 de discipelen - spreken in vreemde talen;
Hand. 4:8 Petrus ('steen - rots')- verantwoording voor de oversten;
Hand. 4:31 de discipelen - spraken woord met vrijmoedigheid;
Hand. 9:17 Saulus ('gebedene') direkt na bekering - gaat terstond prediken;
Hand. 13:9 Saulus - op Cyprus tegenover Elymas.

Vol van de Geest - ziet iets meer op blijvende kenmerkende toestand:

Luk. 4:1 Jezus Christus - verzoeking;
Hand. 6:3, 5, 7 diakenen - taak;
Hand. 7:55 Stefanus ('krans') - op moment van sterven - getuigde;
Hand. 11:24 Barnabas ('Zoon der verstroosting).

Oproep

Ef. 5:18 alle christenen - en spreekt tot elkaar....