Snel zoeken:
c Vragen over gaven

Vragen overgenomen van anderen en hier en daar aangevuld. Ze zijn bedoeld om over na te denken of in een groep te bespreken

1. Heeft elke christen wel een gave?

2. Er zijn groeperingen die leren dat een christen alle negen gaven van 1 Kor. 12:8-10 heeft of kan hebben. Wat denk je daarvan?

3. Sommigen menen dat een gelovige nu eens deze dan weer die gave heeft. Geef je mening daarover eens.

4. Als je een bepaalde gave hebt kun je er dan wel een andere bij krijgen of naar een andere gave toegroeien?

5. Leer je je gave kennen door er maar vurig om te bidden?

6. Wat denk je van de uitdrukking dat je 'op de werkvloer' moet wezen om je gave te ontdekken?

7. Kan een ander je ook vertellen welke gave je hebt?

8. Mag je wel streven naar een gave?

9. Als je ontdekt hebt welke gave je bezit, moet je hem dan ook gebruiken?

10. Dient een gave om jezelf ermee te stichten?

11. Mag je wel plezier hebben in het uitoefenen van een gave? Moet het niet altijd een zware last voor je zijn?

12. Hebben gaven altijd te maken met mondeling iets doorgeven?

13. Je hebt een zieke zuster opgezocht en die vertelde uitvoerig over haar ziekte. Je wist alleen maar wat 'ja, ja' of 'wat is dat erg' te mompelen. Kun je nu zeggen dat je geen gave hebt om zieken te bezoeken?

14. Je zou op club vertellen, maar je was na 5 min. uitverteld of je was na een paar minuten de draad kwijt. Geen gave dus voor clubwerk?

15. Je kunt een gave uitoefenen, maar kun je hem ook oefenen?

16. Het zijn vaak dezelfde broeders die bij een bijbelbespreking of woordbediening beginnen met een gebed. Hebben zij dan alleen de gave van het gebed? Of is dat helemaal geen gave?

17. Kan iemand ook de gave van het zwijgen hebben?

18. Heb je bij het uitoefenen van een gave ook rekening te houden met de tijd van een dienst of met de toestand van hen of hem/haar ten opzichte van wie je je gave uitoefent?

19. Mogen anderen je wel beoordelen op de uitoefening van je gave?

20. Om wiens eer moet het bij het uitoefenen van een gave altijd gaan?