Snel zoeken:
c Vrede met wie allemaal?

VREDE MET GOD; MET JEZELF; MET JE BRS. EN ZRS; MET DE WERELD Ef. 2.

Vrede met God: moet gemaakt > wij vijanden Kwestie van zonde opgelost

Vrede verkondigd door Jezus Christus Hand. 10:36;
Vrede aan u veraf, vrede aan hen nabij Ef. 2:17;
Vrede gemaakt door het bloed van zijn kruis Kol. 1:20;
Hoe krijg je die? Gerechtvaardigd uit geloof Rom. 5:1;
Hij is onze vrede Ef. 2:14.

Van God: rust in ons hart ontvangen we: mijn vrede geef ik u Joh. 14:27. Laat de vrede van Christus in uw harten heersen Kol. 3:15. Kunnen we kwijt raken > vrede zij u... weg >> liefde verkoelt, door zorgen.... teleurgesteld in je zelf, in je leven.

Laat al uw verlangens bekend worden bij God Fil. 4:4-6.

Vrede met jezelf...... je aanvaarden zoals je bent. Voor God onwaardig, maar
niet waardeloos. Michel Angelo > stuk steen zag er een beeld in.

Vrede met je brs. en zrs. God voorziet problemen op dit vlak > Gen. 45:24.

Zalig de vredestichters, ze zijn nodig Matt. 5:9.

Heb zout in u zelf en houdt vrede onder elkaar Mark. 9:50; 2 Kron. 13:11; 1 Thes. 5:13.

Jaagt naar vrede met allen > Hebr. 12:14; 1 Petr. 3:11; 2 Tim. 2:11; Rom. 14:19. Eenheid van de Geest bewaren in de band van de vrede Ef. 4:3. Lieten hen gaan in vrede Hand. 15:33.

Zie ze als geliefden van God
Bloed moet kruipen waar het niet gaan kan;
Verdragen qua karakter;
Verdragen bij verschil van mening Rom. 14:10;
Vermanen bij KWAAD, EVENTUEEL BESTRAFFEN...

Vrede met de wereld, d.w.z. met de mensen in de wereld zover van jou afhangt Rom. 12:18. Geen vrede, vriendschap met de wereld. Jak. 4:4.

God van de vrede: zo genoemd in Rom. 15:33; 16:20; Fil. 4:9; 1 Thes. 5:23; Hebr. 13:20.