Snel zoeken:
c Waarheen is de kerk opweg?

Wat is de kerk?
'Kerk' - verbastering van - 'kuriakos' dat betekent: 'toebehorend aan de Heer' > van 'kurios' dat 'Heer' betekent. In O.T. twee woorden - enigszins eenzelfde gedachte:
- De hele 'vergadering' van IsraŽl Ex. 12:3;
- Gemeente' Psalm 22:23.

In het NT. niet het woord 'kerk',wel het woord 'gemeente - ecclesia. Betekent: 'vergadering'. Gebruik van 'kerk' verwarrend, kan slaan: op een gebouw, op een groep christenen een kerkgenootschap, op de kerkdienst: er wordt kerk gehouden, op het totaal van alle christenen. Jezus Christus spreekt over 'Mijn Gemeente'. Daarover gaat het in dit schema. Ander gebruik van het woord gemeente in Hand. 7:38; 19:41.

Ontstaan van de Gemeente
Zie Matt. 16:18; 1 Kor. 12:12, 13; Ef. 2:14-16; Ef. 2:20. Voorgesteld als 'de kudde van de goede Herder'; 'het lichaam van Christus', 'het huis van God', 'de familie van de Vader', 'de bruid van het Lam', volk, akkerwerk.

Wie behoren ertoe?
Zij die Jezus Christus geloven en Hem belijden als de Zoon van de levende God Matt. 16:18. Zij die door de Heilige Geest tot de gemeente zijn gevoegd 1 Kor. 12:13. Daartoe is noodzakelijk dat men wedergeboren is Joh. 3:3, 5. Zij die met God verzoend zijn. Geen vergadering van natuurlijke mensen Ef. 2:14. Zij die vrede hebben met God Ef. 2:17.

Wat moet je daarvoor doen?
a. Overtuigd van je zonden je tot God bekeren, vgl. Hand. 2:38; 3:19;
b. Geloven in Jezus Christus 1 Petr. 2:4. Dat houdt in Jezus Christus volgen. Je bent namelijk OP WEG. Je bent een volgeling van Jezus Christus geworden. In de wereld ben je dan een 'vreemdeling' en een 'bijwoner' 1 Petr. 2:11). Je burgerschap in de hemelen Fil. 3:20, 21.

Waarheen op weg?
Naar het Vaderhuis Joh. 14:1-3;
Naar Christus komst 1 Thes. 4:15-18;
Hem uit de hemel verwachten als Heiland. Fil. 3:20, 21;
Naar het Nieuw Jeruzalem Openb. 21.22;

EEN SCHITTERENDE TOEKOMST