Snel zoeken:
c Weest niemand iets schuldig dan elkaar lief te hebben

Romeinen 13:8
Rom. 13:8


De samenhang (context):
Na stuk over de overheid dat besluit met betaald ieder het verschuldigde: belasting, tol, ontzag, eer daarna dus verder dan verhouding tot de overheid.

De tekst zelf: negatief deel: Weest niemand iets schuldig.......
positief deel: dan elkaar lief te hebben.


Term 'schuldig zijn': wordt op veel plaatsen weergegeven met 'behoren' hier echter beter weergegeven met schuldig zijn, vgl. Fil. 1:18, 19.

Dus o.a. geen geldelijke schulden maken, die je niet kunt aflossen > geldt dus niet voor schulden met onderpand.

Ook: in niets te kort schieten wat je behoort te doen.

Elkaar lief te hebben: die schuld is nooit af te lossen.

Liefhebben is niet hetzelfde als liefdoen > maar doen hoort er wel bij.

Ook het nalaten wat tot schade is van een zwakke in het geloof Rom. 14.

Wij waren schuldenaars aan God vanwege onze zonden maar Christus heeft onze schuld betaald, vgl. Jes. 53:5.

Wij zijn schuldig het leven voor de broeders te stellen enz...enz...!! 1 Joh. 3:16 en 4:11.