Snel zoeken:
c Welke offers vraagt God van mij? Beetje Christelijk doen?

Wat is een offer?
Iets dat we God aanbieden als eerbewijs, erkenning van zijn hoogheid, heiligheid, enz. Het moet wat kosten, denk aan weduwe bij de schatkist Mark. 12:41-44,; Luk. 21:1-4. Varken en kip bij kerk in Amerika. Kip: Als jij nu een stuk spek afstaat geef ik een paar eieren. Varken: Dat is voor jou een gift, voor mij een offer.

Onze offers Geestelijke offers > lofoffers. Vrucht der lippen. 1 Petr. 2:5; Hebr. 13:15 Hosea 14:3; Ps. 50:14; 51:19. MateriŽle offers weldadigheid > armen: Mark. 14:7. Mededeelzaamheid > werkers: Gal. 6:6; Hebr. 13:16; Fil. 4:18.

Offer van je leven > Dienst in het lichaam Rom. 12:1; verg. 1 Thes. 2:8.

Ons lichaam Dood om der zonde wil Rom. 8:10. Sterfelijk Rom. 6:12; 8:11; 1 Kor. 15:53, 54; 2 Kor. 4:11; 5:4). Maar nu tempel v.d. Heilige Geest daarin kun je God dienen 1 Kor. 6:19. Laat dan de zonde niet heersen in sterflijk lichaam, maar.... Rom. 6:12:13.

In dienst van God
Een levende offerande - geen marteldood zoeken. Je leven in dienst van God stellen, je uit jezelf door je lichaam!
'Doet alles tot heerlijkheid van God' 1 Kor. 10:31;
'Alles wat u doet.. in naam Jezus Christus en dank God' Kol. 3:17;
'Wat u doet... van harte... voor de Heer' Kol. 3:23.

Voorbeeld Paulus Fil. 1:20, 21; 2 Kor. 5:9. Christus Joh. 8:29!!

Hoe? Niet wereldgelijkvormig Rom. 12:2a. Beproeven wat wil van God is Rom. 12:2b. Woord en Gebed!!

Praktisch
Zie de vele aanwijzingen in de brieven over de praktijk van ons leven.