Snel zoeken:
c Woordbediening

Bij de woordbediening heb je te maken met Sprekers en Luisteraars

Spreker
- Brengt niet geďspireerd het Woord Gods als nieuwe openbaring, maar spreekt vanuit het geopenbaarde woord van God, de Bijbel.

het kan betreffen:
- Leerstellige uitleg;
- Praktische aanwijzingen van vermanende, bemoedigende, vertroostende aard. Een combinatie van beide aspecten is aan te bevelen.

Welke drie 'voorwaarden' of lessen kan een spreker putten uit Ezra 7:10?
Deze:
- Kwestie van het hart om het woord te onderzoeken;
- Te doen wat het woord zegt;
- Dan pas anderen onderwijzen.

- Leiding door de HG betekent niet dat de HG ons woord voor woord, of zin voor zin ingeeft wat we moeten zeggen. Dat zou 'inspiratie' betekenen. We mogen ons niet voor de gewraakte opvatting op Matt.10:19 beroepen want dat bevat niet een woord voor leraars, maar voor martelaars.

- Leiding van de HG in de samenkomsten verschilt niet principieel van zijn leiding in heel ons leven (ook door-de-week dus). Het houdt in dat een spreker zich afhankelijk weet van de Geest om hem duidelijk te maken:
- Of hij wat moet zeggen;
- Wat hij moet zeggen en;
- Wanneer hij wat moet zeggen.
Daar is niets mystieks bij. De Heer kan ons dat duidelijk maken door een vraag die ergens gerezen is, door de samenstelling van de aanwezigen.

- Geen tegenstelling maken tussen 'kant en klare' toespraken en 'spontane' toespraken. In beide gevallen moet de spreker de stof beheersen.

- Laat je 'gereedschapskist' goed gevuld zijn. De HG moet het doen... oké, maar de Geest wil gebruiken wat we hebben.

- Als de woordbediening erg zwak is, kan dat liggen aan gebrek aan voorbereiding nl. te weinig bijbelonderzoek (denk aan Ezra 7); gebrek aan gebed; afhankelijkheid van de Heer; aan voorbede.

- Aan een toespraak mogen we de voorwaarde stellen dat hij opbouwend is (1 Kor. 14:26 en 1 Petr. 4:11). Het hart moet aangesproken worden. Christus moet in het middelpunt staan. Gebruik van illustraties gewenst: 'één illustratie doet meer dan alle explicatie. Maar niet teveel illustraties: 'illustraties zijn de venster op de preek', zei Spurgeon. Oké, maar maak er geen glazen huis van.

- Aanwijzingen over houding - niet als een houten klaas achter de katheder staan; publiek aankijken en niet naar het plafond staren of met de ogen dicht spreken; aandacht trekken zoals Paulus deed doordat, hij wenkte met de hand. Het is gewenst studieavonden te organiseren waar eventueel 'proeftoespraken worden gehouden; of aanwijzingen voor het houden van een toespraak worden gegeven. Denk aan 2 Tim. 3:10. Het zou goed zijn als een spreker na zijn toespraak aan één of meer luisteraars vraagt om commentaar op zijn toespraak te geven.

Luisteraars
- Wat kunnen zij doen om een goede woordbediening te bevorderen? Bidden! Aandacht tonen door de spreker aan te kijken. Beginnende sprekers eens bemoedigen.