Snel zoeken:
c Zegen van Jacob

ZEGEN VAN JACOB ... GENESIS 49 ... PROFETISCH BEKEKEN

Deze zegen draagt karakter van profetie > wat u in de toekomende (laatste) dagen wedervaren zal. Kan opgevat worden als een profetie over wat het volk IsraŽl wedervaren zal.

Zonen van Lea ziet op IsraŽl onder 1e verbond.

Ruben - Zie een zoon waarde van menslijke. natuur - gevallen (tijd in woestijn, Moab) afloop als water > zedelijk kwaad.

Simeon/Verhoring/geweld. Rich. 1 duimen afgehouwen. Levi Verenigd samengaan (tijd van richteren).

Juda Geloofd geest van Lof......Psalmen. (David > Christus) Silo - rust of - die er recht op heeft Ez. 21:27. Wijn > vreugde melk >> voedsel, groei.

IsraŽl onder volken

Zebulon Wonen zijde naar Sidon > afgestemd op volken (tijd van Issaschar Loon werkezel - juk van mens/volken verstrooiing nu).

Zonen van de slavinnen ziet op Israel in Grote Verdrukking

Dan Recht/verhoord naar diepte punt - slang
(Bilha) (optreden. antichrist)

Op uw heil wacht ik, o HERE

Gad Geluk onderdrukking >>> herstel (Zilpa) (uitzicht op herstel).

Aser Gelukkig bezit van land (Zilpa) (idem).

Naftali Strijd>(overwinning) vrij als hinde>verlossing daagt, lof (Bilha).

Zonen van Rachel ziet op IsraŽl bevrijd.

Jozef Toevoeging nu de heerlijkheid, vruchtbaarheid (smaad weg). Benjamin Zoon van de onderwerping vijanden/oordeel rechterhand.