Snel zoeken:
c Ziekte en lijden

Lijden als christen
Onderscheid met ziek-zijn.
Is lijden door volgen van de Heer: 1 Petr. 1:11; 5:1;
Is lijden om Christus wil 1 Petr. 4:12-16;
Is lijden om der gerechtigheid 1 Petr. 2:19, 20; 3:14, 17.
Dient as loutering, beproeving > verblijdt u > voorbeeld Hand. 5:41 weegt niet op tegen toekomstige heerlijkheid Rom. 8:18.

Lijden in het algemeen: ziekte, honger, rampen gevolg van de zondeval - gij zult de dood sterven > sterfelijk geworden ons 'sterfelijk vlees'- stervelingen' ziekte overkomt ook dienstknechten van God, zoals Elisa 2 Kon. 13:14-21 de schepping zucht > vergankelijkheid > Rom. 8:22-25. Soms gepaard met gebrek aan zorg, of nemen van risico's. Gaan wonen op de helling van een vulkaan of in een polder onder zeeniveau plus: wanbeheer, wangedrag van de mens - het grootste 'beest' op aarde.

Maar aardbevingen dan?? Denk aan de zeebeving in Azie 2004. Dit ligt veel moeilijker.