Snel zoeken:
c Bijbel: samenstelling

WALTER SCOTT vroeg: 'Geef mij het boek' Men vroeg: welk boek? Hij zei: Het Boek!

Bijbel niet een boek maar een bibliotheek van 66 boeken (39 OT, 27 NT) ca. 40 schrijvers over tijd van 1300-1400 jaar. Schrijvers verschillend: persoon, opvoeding enz. betreft inhoud zeer gevarieerd; toch een geheel UNIEK. (zie schema: De bijbel Gods woord).

We spreken van Schrift en denken aan de ene Auteur, nl. de Heilige Geest Joh. 2:22; 10:35. Waarom op schrift gesteld? Vanaf vroegste tijden veel zaken mondeling doorgegeven. Kennelijk ook al op schrift gesteld, denk aan Genesis. Al heel vroeg door Mozes vastgelegd in de Pentateuch = 'de vijf boeken'.

Mondelinge overlevering toen vrij nauwkeurig - men deed meer geheugenwerk dan nu. Toch geheugen feilbaar. Vastlegging voorkomt verdeelde opvattingen

We spreken van Schriften en denken aan de verschillende schrijvers die hebben geschreven. Matt. 21:42; 22:29; Luk. 24:27, 32, 45; Hand. 17:2, 3; 18:24. GEZAG alsof God zelf sprak, zie Gal. 3:8, 22; Rom. 9:17 waarom nemen wij het zo aan? zie 1 Thes. 2:13. Door mensen geschreven... ja, maar ingegeven > Inspiratie.

Welke boeken?
Veel vastgelegd, maar niet alles in de Schrift. We spreken van verloren gegane boeken: Num. 21:14 'boek van de oorlogen des Heren' Jozua 10:13; 2 Sam. 1:18 'boek des Oprechten. 1 Kon. 11:41 'het boek der geschiedenissen van Salomo'. 1 Kron. 29:29 'de geschiedenis van de ziener SamuŽl 'van de profeet Nathan' van de ziener Gad. 2 Kron. 9:29 'de geschiedenis van de profeet Newton 'profetie van de Siloniet Ahia'. 'Gezichten van de ziener Judo'.

NIET VERLOREN GEGAAN, MAAR GOD HEEFT HET NIET NODIG GEACHT DAT ZE BEWAARD BLEVEN EN OPGENOMEN WERDEN IN DE SCHRIFT

We spreken van apocriefe boeken. Apocrief betekent 'verborgen'; later kreeg het de betekenis van 'onecht'. We kennen o.a. de 4 boeken van de MaccabeeŽn, Judith, Tobias, etc. Deze boeken missen het karakter van echtheid en zijn niet opgenomen in de Bijbel. De R.K. Kerk heeft ze later wel opgenomen.

Wie bepaalde welke boeken in de Bijbel horen? We spreken over de canon (de regel) van de Bijbel. Deze is niet zomaar door mensen samengesteld, maar men legde vast wat Gods Geest bewerkt had.

Naast de bijbelboeken kennen we de diverse geloofsbelijdenissen en de commentaren op de Schrift. Deze zijn nuttig maar mogen we nooit gelijk stellen met de Schrift zelf.