Snel zoeken:
c Perzische rijk

DANIEL 11 PERZISCHE RIJK

Vers 1: Cyrus II of Kores (557-530 v. Chr.) + Darius de Meder;

Vers 2: Cambyses II (530-522 v. Chr.).

Gaumata (522 v. Chr.)

Darius 1 (522-486 v. Chr.) Ezra 4, 5 en 6; HaggaÔ 1:1;2: 1, 11; Zach. 1:1, 7; 7:1.

Xerxes (486-464 v. Chr.) de Ahasveros > Esther en van Ezra 4:6; de vierde koning van Dan. 11:2 strijdt tegen Grieken.

GRIEKSE RIJK

Vers 3: Alexander de Grote (336-323 v. Chr.;
Vers 4: Geen opvolger, rijk valt in vieren uiteen, waarvan belangrijk zijn:

Vers 5: EGYPTISCHE RIJK SYRISCHE RIJK
Koning van het Zuiden Koning van het Noorden. Ptolemaeuas I Soter Seleucus I Nicator (323-305 satraap (312-305 satraap (305-285 koning) 305-281/0 koning);
Vers 6a: Na verloop van jaren = na 305 ongeveer 50 jaar Ptolemaeus II Philadelphus Antiochus I Soter (285-246) (281-261) geeft zijn dochter Bernice aan;
Vers 6b: Antiochus II Deze verstoot zijn Antiochus II Theos vrouw Laodice (261-246) verzoend zich met Laodice, die na zijn dood Bernice en zoontje laat ombrengen;
Vers 7: Ptolemaeus III Euergetes Seleucus II Callinicus (246-221) spruit uit haar wortels (broer) (246-226) komt Berenice te hulp, vindt haar vermoord; Vers 8: Keert met grote buit terug;
Vers 9: Buit de overwinning niet uit;
Vers 10: zonen binden daarna de strijd aan Ptolemaeus IV Philopator Seleucus III Ceraunus (221-204) (226-223);
Antiochus III de Grote;
Antiochus lijkt te winnen door verraad van (223-187);
Egyptische generaal Theodotus, dringt door tot versting Raphia;
Vers 11: Ptol. wint daarna, maar verstevigt positie niet;
Vers 12: Ptolemaeus V. Epiphanes (204-181);
Vers 13: Opnieuw ronselt Ant. III groot leger en trekt na verloop van jaren (eerst nog bezig in Klein-AziŽ) tegen Egypte op;
Vers 14: Onderwijl opstand in Egypte, ook van Joden in Kanašn Ze struikelen echter;
Vers 15: Nieuwe aanval van Ant. III brengt overwinning Slag bij Paneum 200 v. Chr. Versterkte stad is vermoedelijk Sidon waar Eg. gen Scopas zich verdedigde;
Vers 16: Het sierraadland is IsraŽl komt in de macht van SyriŽ. Eg. juk vervangen door zwaarder Syrisch juk;
Vers 17: Ant. III wil heel Egype veroveren huwelijkt zijn dochter Cleopatra aan PtolemeŁs uit, maar die kiest de zijde van haar echtgenoot;
Vers 18: Dan wendt hij zich naar de kustlanden = Griekenland. Daar stuit hij op een Romeins generaal die hem smadelijk verslaat bij Magnesia;
Vers 19: Bij poging tempel te te ElymaÔs te pliunderen wordt Ant. IIIgedood. Ptolemaeus VI Philometor Seleucus IV Philopator (181-145) (187-175);
Vers 20: Seleucus zendt Heliodorus om schatting te innen o.a. in het heerlijkste deel van het koninkrijk = IsraŽl. Heliodorus vermoordt Seleucus IV Ptolemaeus VIII Physcon Antiochus IV Epihanes 171-117) (175-163);

Vers 21: Daarna staat Antiochus Epifanes op. Geen recht op de troon. Vermoordt de troonopvolger;
Vers 22: Trekt op tegen Egypte. Vorst van het verbond >> hogepriester Onias;
Vers 23: Overwint door list;
Vers 24: Haalt overal buit weg;
Vers 25: Trekt op tegen Egypte. Egyptische koning verliest;
Vers 26: Door kuiperij aan het Egyptidch hof;
Vers 27: Bedrog en list aan beide kanten. Eind van IsraŽls onderdrukking nog niet in zicht;
Vers 28: Op terugtocht berooft hij de tempel in Jeruzalem;
Vers 29: Tweede inval in Egypte Confrontatie met Romeinen: Popilius;
Vers 30a: Cirkel - beslis voor je eruit stapt;
Vers 30b: Keert zich in woede tegen de Joden;
Vers 31: ontwijdt de tempel.... GRUWEL DER VERWOESTING. Altaar voor Zeus of Bašl;
Vers 32: Probeert afvalligen in te schakelen om Joden te laten offeren;
Vers 33: Vervolgt de leraars onder het volk;
Vers 34: Verraders maar ook standvastigen - tijd v.d. MaccabeeŽn priester Matthias doodt een afvallige. Belangrijke MakkabeeŽr: Judas;
Vers 35: Schifting onder hen ... zicht op eindtijd.

Vers 36-45: Type van de Antichrist. Ondergang staat vast.