Snel zoeken:
002 Het avondmaal

Het avondmaal een paar punten Luk. 22:19; 1 Kor. 11:24, 25; Matt. 26:26-29; Mark. 14:22-25.

Verg. met Pascha Ex. 12 en verg. 1 Kor. 10:1-5 zie ook 1 Kor. 5:7 >> Joh. 1:29; 36; 1 Petr. 1:19. Het Lam centraal!!

Geen sacrament noemen: dit is de magische opvoeding van R.K. Kerk veel protestantse ideeŽn over genademiddel woord sacrament niet in de Schrift

Waarom vieren we het?: tot versterking van ons geloof? Dat is niet doel. de Heer zegt: doe het tot Mijn gedachtenis!! Gedenk - feit: net als pascha Ex. 12:14.

Wanneer...altijd....?! Eerst dagelijks, later blijkbaar op eerste dag van de week Hand. 2:42-47; Hand. 20:7 in ieder geval niet slechts af en toe > zo dikwijls....... eerste dag van de week > opstandingsdag.
N.B. Doop maar eenmaal. Avondmaal vaak herhaald. Doop/avondmaal spreken niet van leven maar dood Jer. 16:7.

Voor wie bestemd? Voor verlosten... denk aan Pascha. Voor het eerst... Hand. 2:42, 46.

Betekenis van het 'brood'? en van de wijn?! zie 1 Kor. 10:14-22; 1 Kor. 11:20-26 Hoelang? Toekomstperspectief > totdat Hij komt 1 Kor. 11:26.

Feest van ongezuurde broden ziet op wijken van het kwaad, zuiver leven 1 Kor. 5:8. Zie voor betekenis van zuurdeeg: Matt. 13:33; 16:6, 12; Mark. 8:15; Luk. 12:1; 1 Kor. 5:7, 8; Gal. 5:9.