Snel zoeken:
Amorieten en Amelakieten

Betreft: Amorieten en Amelakieten

Vraag: Waar stammen deze van af?

Antwoord:
De Amorieten (de naam betekent w. s. 'bergbewoners' ) stammen blijkens Gn 10: 16 af van Kanašn de zoon van Cham. Blijkens Ex 3: 9, 17 ; Dt 7: 1 behoorden zij tot de zeven volken die het volk IsraŽl moest uitdrijven uit het beloofde land. Blijkens Nm 21: 13 woonden zij (voornamelijk?) in het 'Overjordaanse' gebied.

De Amalekieten (de naam betekent 'Heersersvolk' of misschien ook 'Dalbewoners') stammen blijkens Gn 36: 12 af van Ezau.
Als volksstam worden ze het eerst genoemd in Ex 17: 8.
Ze zijn later door Saul ten onder gebracht en uitgeroeid. Echter niet zo als de Heer het wilde, Saul was niet volledig gehoorzaam aan Gods bevel.