Snel zoeken:
c Abortus

Psalmen 139:13
Abortus Psalm 139:13-16; Job 10:8-12

Inleiding onderwerp is moeilijk; gevaar > te technische behandeling; de bijbel geeft weinig gegevens; de stelling abortus is moord en dus verwerpelijk is te kort door de bocht; meer deskundigen (Douma, Velema) behandelen onderwerp uitvoerig;

,b>Betekenis: miskraam - ontijdige geboorte - ter wereld brenging - hoe dan ook - waarbij kind (foetus) buiten de baarmoeder niet levensvatbaar is (vroeger 28ste week nu 16e); vroeger zei men: een vrouw aborteert > brengt miskraam ter wereld, nu: de dokter aborteert - aktief miskraam opgeroepen - middelen getroffen om de vrucht te doen verwijderen; We spreken van spontane abortus en van abortus provocatus, d.w.z. door kunstmiddelen veroorzaakte ontijdige bevalling.

Beoordeling: vroeger door heidenen en christenen veroordeeld: Socrates eerde zijn moeder omdat ze nooit abortus had gepleegd; Eed van Hippocrates - alles doen om patient in leven te houden. Geen vruchtafdrijving bij zwangere vrouw. Maar Hippocrates heeft zelf een danseres aangeraden veel gymnastische oefeningen te doen om een miskraam op te wekken. Men keurde abortus dus wel af, maar niet allen waren daarin even streng. In 1975 20.000000 meer doden dan in 2e wereldoorlog p.j. Voor 1965 werd abortus moord genoemd, in 1970 niet meer Film: De stille Schreeuw bracht een geweldige schok te weeg. Activiteit van pro life beweging.

Wat houdt conceptie in. Vroeger heerste er een taboe over sexueel verkeer. Nu weet men dat de eierstok eitjes produceert die als ze rijp zijn worden afgestoten en via eileiders naar de baarmoeder gaan, de eileider zuigt het a.h.w. op en stuwt het naar de baarmoeder. Mannelijke zaadcellen gaan op weg naar eileider, de zaadcel die eerste is dringt door wand van het eitje en bevrucht eitje. Daarna innesteling in baarmoeder. In het bevruchte eitje zit alles waaruit een mens geboren wordt. Er wordt niets meer van buitenaf toegevoegd dat eitje menswaardig zou maken. Opvattingen: a) Ziel bij geboorte in lichaam; b) Ergens in ontwikkelingsperiode, bij tekenen van leven. c) Nu mens is psychisch-somatische eenheid en zo gevormd bij conceptie.

Konsekwentie van eerste opvatting: Afdrijven voor geboorte geen doden van mens. Maar Bijbel zegt Johannes de Doper springt op in de schoot van Elizabeth. Van tweede opvatting: voor zoveelste week slechts wegneming van iets, niet van iemand. Geen moord... Derde opvatting: altijd moord of doding bevruchte ei - zygote - wordt na innesteling - morula in eileider. Alle 'informatie' zit erin. Komt in baarmoeder -slijm-eitje nestelt zich in (als het te vroeg is niet) en al gauw zichtbaar - 3 mnd.

Tegenwerpingen
a) verschil in beschermwaardigheid van het leven voor geboorte geen menselijk leven, prae-humaan leven; bewegen is nog geen leven Psalm 139 spreekt heel anders: ontwikkeling door God zo in mens gelegd, dwaasheid van evolutie: hoe manlijk-vrouwlijk?
Belangrijke contrateksten teksten: Job. 10:8-12; 1 Kor. 15:8 'een vroegtijdig geborene'; Job. 3:16 misgeboorte; Pred. 6:3-5; Jer. 20:15-18 contra Jes. 45:10; Ex. 21:22, 23 kind geldboete; vrouw doodstraf. God opent moederschoot: Gen. 20:18; 29:31; 30:22; 49:25; Ruth 4:13; 1 Sam. 1:5, 6; In zonde ontvangen: Ps. 51:7.

b) bijbel is voor tweeŽrlei uitleg vatbaar Sprong op Luk. 1:41, 44 is zegswijze. Met foetus kan ik me nog niet identificeren - aborteren heet dan... u moet schoongemaakt worden we moeten rekening houden met pluriforme samenleving.

c) legalisatie dringt illegale abortus terug.

d) geoorloofd als nood van vrouw erom vraagt, bijv. als foto aantoont dat foetus een gebrek heeft (vaak te ruim genomen).


Bijbelse opvatting: Alleen geoorloofd als leven van moeder gevaar loopt.
N.B. Geen 'eerbied' voor het leven op zich, maar voor de Heer ervan. Speelt ook een rol bij doodstraf als men een beelddrager van God gedood heeft (Rom. 13:4); overigens 'eigen leven niet lief tot de dood'. Simson Hebr. 11; Rom. 5:7; 16:3; Fil. 2:30; Openb. 12:11. Ook geoorloofd als foetus niet meer leeft of als vaststaat dat het niet levensvatbaar is, bv. doordat het geen hersenen bezit.

Veroordeling altijd gemakkelijk - meeleven - helpen is beter, maar blijven vasthouden aan: geen zelfbeschikking... ik, ik, ik. Nee God beschikt.