Snel zoeken:
c Avondmaal

Aantekeningen over het avondmaal te gebruiken bij bijbellezing, bijbelbespreking, zelfstudie

Schriftplaatsen: Luk. 22:19; 1 Kor. 11:24, 25; Matt. 26:26-29; Mark. 14:22-25.

A. Zie Pascha Ex. 12 en verg. 1 Kor. 10:1-5 zie ook 1 Kor. 5:7 >> Joh. 1:29; 36; 1 Petr. 1:19. Het Lam centraal!!

B. Geen sacrament noemen: magische opvatting van R.K. Kerk: brood verandert in lichaam v. Chr. veel protestantse ideeŽn over genademiddel
woord sacrament niet in de Schrift.

C. Waarom vieren we het?: tot versterking van ons geloof? Niet doel tot Mijn gedachtenis!! Gedenk-feit: net als pascha Ex. 12:14.

D. Wanneer... altijd....?! zo dikwijls... Hand. 2:42-47 .....maar zie ook Hand. 20:7. Eerste dag van de week: opstandingsdag.
N.B. Doop maar eenmaal. Doop en avondmaal spreken niet van leven maar van dood, wel leven mee verbonden. Zie Jer. 16:7.

E. Voor wie bestemd? Voor verlosten. Denk aan Pascha. Voor het eerst gevierd zie Hand. 2:42, 46.

F. Wat is de zin van het 'brood'? en van de wijn? 1 Kor. 10:14-22.

G. Toekomstperspectief Totdat Hij komt 1 Kor. 11:26.

H. Ongezuurde broden 1 Ko. 5:8 (Matt. 13:33; 16:6, 12; Mark. 8:15; Luk. 12:1; 1 Kor. 5:7, 8; Gal. 5:9. Ziet op zuiver leven.