Snel zoeken:
Doop en overdoop

Betreft: Doop en overdoop

Vraag: Als je als baby gedoopt bent, is het dan noodzakelijk dat je je na je bekering laat 'over' dopen?

Antwoord:
Voor iemand die een dergelijke vraag stelt, heb ik als antwoord slechts een enkele wedervraag en wel deze: 'Bent u gedoopt'? Als iemand daarop met een oprecht geweten kan antwoorden: 'ja' dan is mijn antwoord op de gestelde vraag dat men zich niet moet laten dopen, want dan zou men zich voor zijn geweten laten overdopen.
Als iemand daarop antwoord: 'Nee, ik ben eigenlijk niet gedoopt', dan is mijn antwoord: 'Dan moet u zich laten dopen, want anders bent u ongehoorzaam'. Argumenten als: Maar is de doop nu zo belangrijk; Het gaat toch maar om een symbolische handeling, enz. enz. hebben dan geen stem in het kapittel. Beslissend is het antwoord op de vraag: 'Bent u gedoopt?' en daar moet ieder voor zichzelf naar eer en geweten een antwoord op geven.