Snel zoeken:
c Brief aan de FilippiŽrs

1. De stad Filippi
- Filippi heette eerst Krenides. Ze had een zeer strategische ligging. De stad werd veroverd door de vader van Alexander de Grote, Filippus van MacedoniŽ. Ze werd naar hem vernoemd en hij voegde haar bij het Macedonische rijk Toen het Romeinse rijk zich naar het Oosten uitbreidde plaatsten ze er Romeinse kolonisten (in 4 v. Chr. en ook in 31 v. Chr.) en verkreeg de stad het Romeinse burgerrecht.
- Was (dus) een Romeinse kolonie (Hand. 16:12), de inwoners hadden het Romeinse
burgerrecht. (verg. als contrast Fil. 3:20).
- Het is de eerste stad in Europa waar Paulus het evangelie bracht. Gezicht in Troas.
Macedonisch man: Kom over en help ons (Hand 16:6-10).
- In de stad geen synagoge, maar wel een gebedsplaats bij de rivier (zie Hand. 16:13)

2. Schrijver
- Paulus (samen met TimoteŁs). Zit gevangen in Rome; mogelijke dood voor ogen.
- Noemt zich geen apostel, (waarom niet?), maar slaaf.

3. Geadresseerden
- In Filippi is een gemeente ontstaan. Lydia komt tot geloof >> slavin met waarzeggende
geest genezen >> Paulus en Silas in de gevangenis. >> Cipier en zijn huisgenoten
komen tot geloof.
- Worden heiligen genoemd (wat houdt dat in?)
met de opzieners en diakenen (enige brief waarin dit gebeurt (wat is de mogelijke reden?).

4. Aanleiding voor dit schrijven
- De ontvangst van een gave d.m.v. Epafroditus voor het onderhoud van de apostel
- Epafroditus ziek geworden, nu snel teruggestuurd

5. Hoofdinhoud
- Bespreking van de praktische christelijke levenswandel
- Hfst. 1. Christus onze levensvulling (vs. 21) > 'te leven is mij Christus' hfst. 2. Christus ons voorbeeld (vs. 5) > 'die gezindheid zij in u.' hfst. 3. Christus ons levensdoel (vs. 14, 20) > Christus als Heiland verwachten hfdst. 4. Christus onze kracht (vs. 15) > Ik vermag alles door Hem die mij ...'

Waarschuwing voor twee gevaren: invloed van JudaÔsten (zie hfst. 3:18, 19) onenigheid (zie hfst. 2:1-4; 4:2):

6. Het belang van het evangelie
Zes maal genoemd in hfst. 1, zie: vs. 3, 7, 12, 16, 27a, 27b. De FilippiŽrs hadden een hart voor het evangelie > voorbeeld voor ons.

7. Aandachtspunten
- Wat is met genade en vrede in vers 2 bedoeld?
- Denkt de apostel in zijn bidden alleen aan zichzelf?
- Wat zegt hij over de zekerheid van het heil van de FilippiŽrs?
- Waar moet het groeien in de liefde mee gepaard gaan?
kunt u voorbeelden geven van 'onverstandig liefdebetoon'?
- Welke twee positieve dingen ziet Paulus als gevolg van zijn gevangenschap?
- Welke twee houdingen (pos. en neg.) merkt hij op bij de andere predikers?
- Welke bewonderenswaardige houding neemt hij daartegenover in?

Deze punten bevatten even zovele 'vermaningen' voor ons.