Snel zoeken:
c Brief aan de Romeinen

Romeinen 9:1
Strekking: uiteenzetting van de leer van de redding van de zondaar. Wat houdt die redding in?: Rechtvaardiging.

Geen drenkeling, d.w.z. alleen redding uit uiterlijke omstandigheden, maar een drugsverslaafde, d.w.z. redding uit milieu + innerlijke verandering.

Indeling: Hfst. 1-8: Rechtvaardiging op grond van geloof - zonder onderscheid voor Jood en Heiden..... maar volgens de regels van het recht.

Hfst. 9-11: Gods rechtvaardig handelen met IsraŽl God heeft eertijds onderscheid gemaakt tussen IsraŽl en de volken en het bijzondere beloften gegeven. Doet Hij dat alles teniet?

Hfst. 12-16: Rechtvaardig leven ten opzichte van God; van je broeder en je naaste; van de overheid; van de zwakke gelovige.

Karakter van de brief: Betoog met karakter van verdediging tegen tegenwerpingen: van het verstand, van de Jood; van hen uit de volken.

GODS RECHTVAARDIG HANDELEN MET ISRAňL

Tegenwerping:
Paulus je houdt niet van je volk > 9:1-3. Niet waar, ik wil me zelfs voor hen opofferen.

Paulus je verloochent hun bijzondere positie > 9:4-5. Niet waar, ik erken al hun voorrechten.

Paulus je komt in conflict met Gods Woord > 9:6-13. Niet waar, want God is vrijmachtig in zijn verkiezing.

Paulus je leer komt in conflict met Gods rechtvaardigheid 9:14-18. Niet waar, IsraŽl heeft alle rechten verspeeld, maar God is vrijmachtig om barmhartigheid te bewijzen en om te verharden wie Hij wil..