Snel zoeken:
c Doop met de Heilige Geest

Schriftplaatsen: Matt. 3:11, 12; Hand 1:5; 11:16; 1 Kor. 12:13 (Mark. 1:8; Luk. 3:16; Joh. 1:33).

Inleiding:
Heilige Geest is een goddelijk Persoon:
a. heeft lief Rom. 15:30;
b. heeft een bedoeling of mening Rom 8:27;
c. onderwijst, herinnert, getuigt, openbaart Joh. 14-16;
d. Heeft een wil 1 Kor. 12:11;
e. Roept, beveelt, zendt uit Hand. 13:2-4;
f. Kan bedroefd worden Ef. 4:30; Jes. 63:10 en gesmaad, Heb. 10:29;
g. Kan belogen, belasterd en tegengesproken worden, Hand. 5:3; Matt. 12:31, 32;
h. Is God naar zijn wezen - eeuwige Geest Hand. 5:3, 4; 2 Kor. 3:18;
i. Gelovigen ontvangen de H.G., worden gezalfd, verzegeld, geleid door HG.

Aankondiging door Joh. de Doper - Matt. 3:11, 12. We onderscheiden:
Waterdoop: (1) doop van Johannes; (2) doop in naam van Jezus.
Lijdensdoop: als martelaar - Mark. 10:38, 39; Luk. 12:50. Doop met vuur betreft het kaf - dag der wrake onzes Gods. Doop met Heilige Geest - betreft de tarwe - aangename jaar des Heren.

Tijdsaankondiging door Jezus Christus - Hand. 1:5. Geen sprake van dopen met vuur zoals in > Matt. 3 niet vele dagen na dezen vervuld op de Pinksterdag, Hand. 2. Wat er toen gebeurde is:

Eenmalig als feit:
De H.G. werd uitgestort op aarde werkte al wel eerder op aarde, maar woonde er toen niet Hand. 2:33.

Eenmalig voor de betreffende personen
Ze ontvingen de Heilige Geest Joh. 14:17; 2:38, als onderpand 2 Kor. 1:21; Ef. 1:14. De Geest kwam over hen, ging in hen wonen Hand. 1:8; Joh. 14:17. Ze werden gedoopt met de Heilige Geest Matt. 3:11, 12; Hand. 1:5; 1 Kor. 12:13. Ze werden verzegeld met de Geest 2 Kor. 1:21; Ef. 1:13; 4:30. Ze werden gezalfd met de Geest 2 Kor. 1:21; 1 Joh. 2:20, 27.

Herhaald voor de betreffende personen
Ze werden vervuld met de Geest Hand. 2:4; 4:8, 31; 9:17; 13:9, 52. Kenmerkend voor bepaalde Personen. Ze waren vol van de Heilige Geest Hand. 6:5; 7:55; 11:24; Ef. 5:18. Het effekt van de doop met de Heilige Geest - zie het verband!!
vertaalmogelijkheden: 'en' = 'in', maar ook 'met' of 'door' 'in de Geest' kan betekenen: a) In de kracht van de Geest Mark. 1:8.
b) Daarin onderdompelend 'met de Geest' met behulp van, middel 'door de Geest' door middel van - niet: de Geest doopt ons.

Effekt: voegen bij de Gemeente het lichaam van Christus op de Pinksterdag betekende het de vorming van het lichaam op zichzelf niet eenmalig Hand. 11:16; 1 Kor. 12:13 je wordt gedoopt met iets (de Heilige Geest) en tot iets (de Gemeente).