Snel zoeken:
c Gemeente als Huis van God

Wie bouwt
God/Christus bouwt (alleen goed materiaal en constructie) Matt. 16:18; Ef. 2:20; 1 Petr. 2:4). Ook wij mensen, gelovigen bouwen 1 Kor. 3:10-15. Met welk materiaal kan dat? Hoe we dat praktisch?

Wat voor huis is het? Een woning voor God een tempel waar eredienst in gehouden wordt we hebben een dienst als priesters: 1 Petr. 2:4 en vers 9.

Orde in het huis
In het huis van God moet rekening gehouden worden met heiligheid en orde Ps. 93:5; 1 Tim. 3:15).

Tucht in het huis
Weren/verwijderen die niet deugen, vaten tot oneer 1 Kor. 5:13; vgl 2 Tim. 2:20, 21.

Bouwmateriaal
Stenen doen toevoegen 1 Petr. 2:4. Verstrooide kinderen Gods bijeen brengen jagen naar... met allen die de Heer aanroepen uit een rein hart. 2 Tim. 2:22.