Snel zoeken:
c Gemeente als Huis van God (vragen)

Huis: Wat te doen als je ruzie met je br./zr. hebt? Matt. 5:23. Wat te doen als je broeder zondigt? Matt. 18:15-17. Hoe benader je je broeder in deze twee gevallen? Als in een samenkomst iets naar jouw idee niet goed is gegaan, wat doe je dan? De betreffende br./zr. in de 'wandelgang' aanschieten? Zo nee, wat dan?

Toelating, besluitvorming

Toelating;
1. Leert 1 Kor. 11:28 dat ieder alleen voor zichzelf verantwoordelijk is voor deelname aan het avondmaal? Verklaar uw antwoord.
2. Kunt u aangeven dat we een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid hebben voor het ontvangen van iemand aan het avondmaal.
3. Zijn allen in dezelfde mate verantwoordelijk voor de 'toelating'? Zo niet wie dragen dan de grootste verantwoordelijkheid?
4. Door welke van de volgende beweegredenen moeten we ons laten leiden; a. Waarom zouden we hem eigenlijk toelaten of b. Is er wel een reden hem/haar te weigeren?
5. Aan welke normen moet iemand voldoen om hem of haar aan het avondmaal te ontvangen?
6. Moet iemand het bijbelse standpunt van vergaderen verstaan om ontvangen te kunnen worden?
7. Wat te doen als iemand te kennen geeft bij gelegenheid van een bezoek of zo, het avondmaal met ons te willen vieren?
8. Ontvangen we zo iemand voor eenmaal? Zo niet, mogen we als voorwaarde stellen dat hij altijd moet blijven komen?
9. Is het naar Gods gedachten dat iemand dan bij ons en dan ergens anders het avondmaal viert? Zo niet is het dan naar Gods gedachte dat wij hem weigeren?

Besluitvorming
1. Leidt uit Hand. 15 beginselen af voor goede besluitvorming.
2. Heeft iedere gelovige een 'vetorecht'?
3. Hoe moet bij verschil van mening tot een besluit gekomen worden?