Snel zoeken:
c Gemeente in bijbels licht

Mooi onderwerp............... anders dan: de Gemeente in het Licht van de historie of: de Gemeente door het oog van Jan, Piet en Klaas. Vergelijk Matt. 16:14. Wie zeggen de mensen......, maar ...wie zeggen jullie dat Ik ben.... Bijbels licht is geen dwaallicht. Maar dan wel goed luisteren naar de Bijbel. Geen eigen licht...

Benaming: Grieks: ekklesia van kalein = roepen (Latijn: convoacatio) een samengeroepen menigte. Naast gemeente het woord 'kerk'. In St. Vert. alleen in Hand.19:35-37 Paulus c.s. zijn geen kerkrovers. Woord 'kerk' w.s. van kuriako via oikia = huis des Heren. Sloeg dus op de plaats of het gebouw waar men samenkwam.

Drie belangrijke aspecten:
a. Het ontstaan van de Gemeente;
b. Het bestaan van de Gemeente;
c. Het voortbestaan van de Gemeente.

Ontstaan: uiterst belangrijk....
Ik zal mijn gemeente bouwen - Matt. 16:18. Door één Geest tot én lichaam gedoop - 1 Kor. 12:12, 13 (Hand. 1). Middelmuur weggebroken tussen Jood en heiden - Ef. 2:14-16. Gebouwd op fundament v. apostelen en profeten - Ef. 2:18-22.

In O.T. zelfs niet bekend gemaakt
- Ef. 3:3, 5, 9;
- Kor. 1:24-27;
- Rom. 16:25-27.
Wat bedoelen we met het woord gemeente? De Kerk vanaf Pinksteren (Hand. 2) tot opname totaal van alle gelovigen op bepaald moment over de hele wereld. Plaatselijke gemeente. Gemeente in uw huis.

Bestaan, funktioneren.......... wordt geïllustreerd door de beelden.
- Kudde schapen..... Joh. 10:14-17 zie Joh. 11:52;
- Familie van kinderen Gods: 1 Joh. 2:12-17;
- Bruid des Lams Ef 5:23-32;-2 Kor. 11:2; Openb. 21 en 22;
- Lichaam van Christus;
- Huis van God;
- Volk van God... Titus 2:14;
- Akkerwerk... 1 Kor. 3.

Voortbestaan - opname Joh. 14:1-3; 1 Thes. 4:13 - regering met Christus 2 Tim. 2:12.