Snel zoeken:
Openbaring van Johannes?

Openbaringen 1:1
Betreft: Openbaring van Johannes

Vraag: Wie heeft deze 'foutieve' titel bedacht, want volgens 1:1 is het de Openbaring van Jezus Christus.

Antwoord:
Vanaf de vroegste tijden (tweede eeuw) werd over het boek geschreven als het boek van Johannes. Men noemde het boek dus naar de auteur en zo kwam de titel 'Openbaring van Johannes' in zwang. Wie daar nu precies mee begonnen is, is moeilijk te achterhalen. In foutieve benaming die in het spraakgebruik voorkomt is, dat men spreekt over het boek 'De Openbaringen'. De Bijbel spreekt slechts over dit boek in het enkelvoud, het gaat uiteindelijk om een samenhangende Openbaring 1:1.