Snel zoeken:
c Kerk een toevluchtsoord

Uitgangspunt
Als uitgangspunt kan zeer goed dienen de woorden die we vinden in de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan te weten: 'hij verzorgde hem' en 'verzorg hem' (zie Luk. 10:25-35). Ook de woorden die Paulus schrijft in 1 Kor. 12:25 zijn belangrijk: 'Opdat de leden.... voor elkaar gelijke zorg dragen' Zondaars het evangelie brengen is een ding, hen daarna verzorgen is een tweede.

De Gemeente of Kerk
De gemeente of kerk is een bijeen-vergadering van verloren zondige mensen die Jezus Christus hebben leren kennen. Die Kerk moet een plaats zijn waar ieder zich veilig, zich thuis kan voelen. We moeten oppassen voor een geestelijk standsgevoel. We moeten goed omgaan met sociale verschillen, maatschappelijk onderscheid, volksaard, enz. We moeten ervoor zorgen dat de drempel van onze 'geloofsgemeenschap' niet te hoog wordt. Een passend beeld dat weliswaar niet in de Bijbel genoemd wordt is dat van een haven in een harteloze wereld. Schip in storm, loopt de haven binnen... een grote opluchting voor de bemanning en de passagiers!

Bijbels beeld: een kudde
Een bijbels beeld is dat van een kudde. De schapen ondervinden de zorg van de herder, ze voelen zich veilig binnen de kudde. Als ze de Herder volgen: dan lopen ze met de wolle vachten naast elkaar. Gaan ze naar elkaar kijken dan kunnen ze soms met de koppen op elkaar stoten. Waarschuwend voorbeeld Ez. 34:17-20. Hoe staat het met onze omgang: broedervergadering, kerkeraadsvergadering.

Indirect
Indirect gebruikt de bijbel ook het beeld van een gezin, de familie Gods. Denk aan brieven van Johannes! Gezinnen zijn geen militaire kampementen. Het zijn ontspannen leefgemeenschappen waar je mag lachen en huilen, stoeien en stil zijn. Je mag er eens een fout maken. Je zorgt ervoor elkaar: 1 Joh. 3:16, 17 > leven afleggen... broeder helpen als je ziet dat hij gebrek lijdt. Helpen tegen aanvallen van de vijand: bloed kruipt waar het niet gaan kan.... Houding bij verdriet, meehuilen, bij blijdschap meejuichen, bij ziekte hulp verlenen, bij zonde terechtbrengen. Hoe is het in de samenkomst? Soms te ernstig allemaal in zwart pak met ernstige gezichten? Soms niet ernstig genoeg rommelig geheel? Soms niet attent genoeg: laten we kwaad doorsudderen?

Op elkaar acht geven
Dat is een bijbelse opdracht jawel, maar met welk doel: niet als kritikasters, maar tot opscherping van liefde (Hebr. 10:24, 25). Onze stoel moet niet een draaistoel zijn om alles en iedereen in de gaten te houden. Wel waar nodig naar elkaar omzien en ook wat geen principiŽle dingen betreft elkaar ontzien.

Oud testamentisch beeld: een vrijstad. Houding bij zonde Deut. 13:5; 1 Kor. 5:13. Proberen terecht te brengen. Voorbeeld van terechtbrengen Gal. 6:1; Jak. 5:19, 20; 1 Thes. 5:13 Niet te radicaal optreden: een dokter amputeert niet een been als een teen voldoende is.