Snel zoeken:
Is met 'geest' de Heilige Geest bedoeld of duidt dit woord op de geest van Johannes?

Openbaringen 1:10
Betreft: Openb. 1:10 (2)

Vraag: Is met 'geest' de Heilige Geest bedoeld of duidt dit woord op de geest van Johannes?

Antwoord:

Aangezien in het oude Grieks alleen hoofdletters werden geschreven kan men aan het woord 'geest' nooit zien of het op de menselijke geest of op de Heilige Geest slaat. We moeten uit het verband waarin dit woord voorkomt opmaken wat de bedoeling is. En dat is in dit geval niet zo gemakkelijk. Er staat enkel en dan letterlijk weergegeven: 'Ik kwam te zijn in geest op des Heren dag'. Dat kan betekenen: 'Ik was in geestvervoering op de dag des Heren', maar ook 'IK was in de Geest op de dag des Heren'. Beide weergaven komen in de diverse Bijbelvertalingen voor.

Uit Openb. 1:10 kunnen we niet opmaken wat bedoeld is. Wel is er in het boek de Handelingen sprake van een enigszins vergelijkbaar verschijnsel en wel in Hand. 10:10; 11:5 en 22:17. De diverse vertalingen hebben daar geestvervoering, zinsverrukking of vertrekking van zinnen staan. Daar is echter niet de uitdrukking 'in de geest gebruikt', maar een woord dat wij kennen als 'extase'. Het feit dat dit woord niet in Openb. 1:10 is gebruikt zou een aanwijzing kunnen zijn dat we daar bij 'geest' aan de Heilige Geest moeten denken. In ieder geval ging de geestvervoering die Johannes onderging - net zo min als die van Petrus en Paulus trouwens - niet buiten de Heilige Geest om. Je zou de uitdrukking misschien het beste zo kunnen verklaren: Ik was in de Geest d.i. in geestvervoering door de kracht van de Heilige Geest.