Snel zoeken:
Wat betekent de uitdrukking 'eerstgeborene van de doden'?

Openbaringen 1:5
Betreft: Openb. 1:5

Vraag: Wat betekent de uitdrukking 'eerstgeborene van de doden'?

Antwoord:
Bij de uitdrukking 'eerstgeborene uit de doden' (Kol. 1:18) denken we eraan, dat Christus de eerste in rang is van allen, die uit - dat wil zeggen van tussen uit - de doden opstaan. Dit betreft dus alle gelovigen.

Bij de uitdrukking 'eerstgeborene van de doden' denken we eraan, dat Christus de hoogste is van alle doden, zowel gelovigen als ongelovigen. Hij heeft zeggenschap over allen.

Natuurlijk houden beide uitdrukkingen is, dat Hij de dood heeft overwonnen. Hij heeft dus niet alleen zeggenschap over de levenden, maar ook over de doden.
Zie Hand. 10:42; Rom. 14:9; 2 Tim. 4:1; 1 Petr. 4:5.